Reguljära stadsvandringar 2022

Välkommen att uppleva Uppsalas kultur och historia! 

Alla reguljära turer startar på Riddartorget mitt emot Uppsala domkyrkas södra port.  

Biljetter (80 - 180 kr) köps hos kulturbiljetter.se eller hos guiden i mån av plats (Swish).

- * Premiär! * Stadsvandring med Erik XIV - 24 juli, 14 augusti kl 14.00. Biljetter. Följ med kung Erik XIV på en stadspromenad genom Uppsala! Hör kungen berätta om 1500-talets Uppsala, om sin kröning, händelserna på Uppsala slott och om sin relation till andra medlemmar i Vasafamiljen.

- Kvinnohistorisk stadsvandring - 29 maj, 19 juni, 23 juli (OBS kl 15.00), 31 juli och 27 aug kl 14.00 Biljetter. Följ med på en inspirerande stadsvandring i Uppsalas historiska kvarter och hör guiden berätta om betydelsefulla kvinnor och deras roll i Uppsalas kultur och historia: Karin Boye, Betty Pettersson, Barbro Alving, drottning Kristina, heliga Birgitta och andra kvinnor. Kom och lär dig om deras liv, nedgångar och framgångar! 

- Medeltidsvandring - 4 juni, 2 och 28 juli, samt 20 aug. kl 14.00 Biljetter. Gör ett besök i medeltida Uppsala, då namngivet Östra Aros, via kartor, bevarade medeltida byggnader, gränder och gatunamn. 

- Uppsalas historia genom gamla kvarteren - 12 och 26 juni, 9 och 23 juli, 27 juli (OBS 15.30), 30 juli, samt 13 och 21 aug. kl 14.00 Biljetter. Välkommen till en lärorik historisk stadsvandring! Upplev stadens kulturhistoriska miljöer och hör guiden berätta om viktiga händelser, intressanta platser, om kungligheter och andra kända personer med anknytning till vår stad! 

- 1700-talets Uppsala - 5 juni och 10 juli kl 14.00. Biljetter. Följ med guiden i jakten på snillen i 1700-talets Uppsala! Besök stadens historiska miljöer och lär dig om världsberömda Uppsalaborna som ägnade sina liv åt vetenskap!

- Runstenar berättar - 25 juli kl 14.00. Biljetter. Stadspromenad bland Uppsalas tusenåriga runstenar.

Vasaregenter - från Gustav Vasa till drottning Kristina - 11 juni, 3 och 26 juli kl 14.00. Biljetter. Följ med på en spännande och lärorik vandring genom Uppsalas historiska kvarter och lyssna på berättelser om Vasaregenternas förhållanden till Uppsala!

- Uppsalas litterära salonger på 1800-talet Välkomna till en ny stadspromenad genom Uppsalas klassiska kvarter där vi berättar om stadens kulturliv och salongerna kring Malla Silfverstolpe, Thekla Knös, familjen Geijer m.fl. (datum publiceras inom kort). Boka egen tur.

- Konstvandring - offentlig konst och arkitektur i Uppsalas centrala kvarter (datum publiceras inom kort). Boka egen tur.

- Arkitekturvandring - (datum publiceras inom kort). Välkommen till arkitekturens magiska värld! Följ med på en inspirerande stadsvandring i Uppsalas centrala kulturkvarter! Hör guiden berätta om intressanta byggnader från olika stilepoker. Vilken blir din favorit? Boka egen tur

- Historical walking tour of Uppsala in English - Please leave a query to info@discoveruppsala.se if you are interested in a tour in English.

Vandringar tar ca 1 timme.   

Copyright www.discoveruppsala.se